utzawieja.pl

Blog o motoryzacji, transporcie, zdrowiu oraz sporcie.

Zdrowie

Oparzenia elektryczne – pierwsza pomoc

Oparzenia elektryczne – pierwsza pomoc

Bez wątpienia w przypadku porażenia prądem pierwsza pomoc to zdecydowanie coś więcej niż standardowe zrobienie opatrunku na oparzenie. Należy mieć na uwadze, że osoba poszkodowana bardzo narażona jest wtedy na zatrzymanie akcji serca oraz oddechu. Oczywiście oparzenie prądem wymaga stosownej interwencji, ale najważniejsze w tym momencie jest przywrócenie czynności życiowych.

Czynniki decydujące o metodach pierwszej pomocy w przypadku oparzeń

Przebieg pierwszej pomocy przedlekarskiej jest uzależniony od skutków zetknięcia się z prądem danej osoby, a to wynika z takich czynników jak:
– wysokość napięcia i natężenia prądu. Niestety przy napięciu powyżej 100 V skóra praktycznie nie stawia oporu
– czas, w jakim osoba poszkodowana miała kontakt z energią elektryczną. Nie ulega wątpliwości, że w tym przypadku znaczenie ma każda sekunda
– droga przepływu prądu przez ciało. Przepływ prądu z nogi do nogi daje większe szanse na przeżycie niż ma to miejsce w przypadku przepływu prądu z ręki do ręki
– temperatura i wilgotność ciała. To, co potęguje następstwa porażenia, a także czyni oparzenia prądem bardziej rozległe jest ciepła i wilgotna skóra.

Bezpieczne odcięcie od źródła prądu

Skurcz mięśni podczas porażenia prądem jest tak duży, że osoba rażona prądem nie jest w stanie samodzielnie się od niego uwolnić. Bez pomocy drugiej osoby nie jest możliwe odcięcie danej osoby od źródła prądu.

Należy jak najszybciej odłączyć zasilanie, wyłączyć bezpieczniki, wyjąć kabel z gniazda lub w ostateczności odciągnąć rażoną osobę od źródła prądu. Należy pamiętać, że można tego bezpiecznie dokonać tylko nie dotykając ofiary, a pomocne mogą być drewno, plastik lub guma, czyli wszystko, co nie przewodzi prądu.

Ogromne znaczenie ma tutaj czas. Sekundy mogą decydować o czyimś życiu. Dlatego tak ważne jest szybkie zareagowanie. Oparzenia elektryczne są tym bardziej rozległe, im dłuższy jest czas porażenia prądem.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

W przypadku, kiedy osoba porażona prądem straciła przytomność i nie oddycha, oczekując na wezwaną karetkę, należy podjąć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W przypadku, gdy osoba porażona jest nieprzytomna, ale wyczuwalny jest oddech, czekając na pomoc medyczną, należy ułożyć ją w pozycji bocznej i przystąpić do opatrzenia oparzeń elektrycznych. Jeżeli osoba poparzona prądem jest przytomna i oddycha, a także nie stwierdzamy zaburzeń pracy serca, to do czasu przybycia karetki należy zająć się ranami wynikającymi z poparzeń.

Najważniejszy jest ciągły kontakt z poszkodowaną osobą, ponieważ zaburzenia rytmu serca mogą pojawić się nawet kilka godzin po zdarzeniu.

Opatrunki na oparzenia elektryczne

Zależnie od tego, jak przebiegał kontakt ze źródłem energii elektrycznej, a także jak szybko została udzielona wszelka pierwsza pomoc, oparzenia elektryczne powstałe z powodu porażenia prądem mogą być w różnym stopniu rozległe oraz głębokie. Oparzenia należy przede wszystkim schłodzić, a następnie opatrzyć. Najczęściej stosuje się hydrożelowe opatrunki na poparzenia.

Udostępnij