utzawieja.pl

Blog o motoryzacji, transporcie, zdrowiu oraz sporcie.

Lifestyle

Gwarancja producenta – wszystko co musisz wiedzieć

Gwarancja producenta – wszystko co musisz wiedzieć

Gwarancja to zbiór zobowiązań, które oświadcza gwarant, w przypadku gdyby towar okazał się uszkodzony lub niezgodny z opisem. Można ją uzyskać tylko w momencie, gdy producent wystawił gwarancję na dany towar.

Gwarancja producenta, a rękojmia

Gwarancja producenta to dobrowolne oświadczenie złożone przez kupującego, względem jakości towaru, które zostało złożone przez gwaranta. Rękojmia natomiast, jest to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzętu.

Nie ma zależności między jednym, a drugim. Jeśli została przyznana gwarancja, to konsument i tak posiada prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi.

Wyróżnia się między nimi kilka głównych różnic:

  1. Gwarancja jest dobrowolna i zależy od tego, czy producent ją przyzna. Rękojmia zaś jest obowiązkowa.
  2. Rękojmia zawsze wynosi 2 lata. W przypadku tej drugiej jest to zależne od producenta i warunków jakie ustanowi. Zazwyczaj również są to dwa lata, aczkolwiek może się to różnić w przypadku zakupu towaru na firmę.
  3. Konsument może zawsze skorzystać z rękojmi, bez względu na to czy gwarancja została przyznana.
  4. Gwarancja jest to złożenie skargi do producenta, w rękojmi natomiast do sprzedawcy.

Ile trwa gwarancja producenta?

Bardzo mało klientów zdaje sobie z tego sprawę, a jest to ważnym aspektem. Pamiętajmy, że przy całkowitej wymianie towaru taka gwarancja zaczyna biec od nowa. Przy wymianie części natomiast, zostaje przedłużona o czas, w którym konsument nie mógł korzystać ze sprzętu w związku ze złożoną przez niego reklamacją.

Zakup konsumencki

To ile będzie trwała gwarancja producenta zależy tylko i wyłącznie od niego. Może trwać rok, kilka lat lub zostać przyznana dożywotnio. Jeśli nie ma tego określone jasno w warunkach, to trwa 2 lata od dnia dokonania zakupu.

Zakup na firmę

Wielu sprzedawców zastrzega jednak sobie, że kupując towary na firmę, najczęściej elektronikę, gwarancja skraca się do roku. Nie zapominajmy przy tym jednak, że wciąż będziemy mieć do dyspozycji drugą możliwość zgłoszenia reklamacji – rękojmię.

Obowiązki gwaranta

Gwarantujący zastrzega zakres wykonania swoich obowiązków w gwarancji. Obejmuje ona zazwyczaj naprawę, wymianę lub zwrot kosztów za sprzęt. Gwarant może także zapewnić inną usługę, np. danie samochodu zastępczego na czas naprawy. Trzeba jednak pamiętać, że każdy sam ustala swoje obowiązki. Mogą zatem zdarzyć się różne wykluczenia.

Gwarancja producenta – na co nie jest przyznawana?

To jaki zakres odpowiedzialności ponosi gwarant, zależy w zupełności od tego, jakie warunki sam ustanowił. Najczęściej zawarte są tam wykluczenia, których gwarancja nie obejmie, m. in. wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru czy mechaniczne uszkodzenia sprzętu, np. zbity lub zalany ekran w telefonie.

Gwarancja producenta – czas wykonania

Gwarant ustanawia termin wykonania obowiązków. Jeśli nie ma tego podane, to powinien dokonać gwarancji niezwłocznie oraz termin ten nie powinien wynosić więcej, niż 14 dni od daty otrzymania towaru od konsumenta.

Udostępnij