utzawieja.pl

Blog o motoryzacji, transporcie, zdrowiu oraz sporcie.

Transport

Transport ponadgabarytowy – co warto wiedzieć

Transport ponadgabarytowy – co warto wiedzieć

Transport ponadgabarytowy to taki transport, w którym ładunek lub środek transportu przekracza minimum jeden z dopuszczalnych dla danego środka transportu kryteriów. Chodzi tu o jego wymiary, czyli długość wysokość oraz szerokość. Wystarczy, że tylko jeden z wymiarów przekroczy limit o nawet 1 centymetr i to bez względu czy jest to wielkość przestrzenna ładunkowa, czy maksymalne wymiary zewnętrzne środka transportu, a także dopuszczalna masa ładunku – będzie to oznaczać przekroczenie wymaganych wymiarów dopuszczalnego nacisku na oś.

Kiedy mamy do czynienia z transportem ponadgabarytowym?

Transport ponadgabarytowy, zwany inaczej ponadnormatywnym, ma miejsce w sytuacji, kiedy długość pojazdu z naczepą przekracza 16,5 metra lub zespół pojazdów przekracza 18,75 metrów. O transporcie ponadgabarytowym mówimy także wtedy, gdy jego szerokość przekracza 2,55 metra, a wysokość pojazdu wraz z ładunkiem 4 metry. Podobnie jest w przypadku przekroczenia maksymalnej wagi, czyli ponad 42 ton.

Transport ponadnormatywny – pozwolenia i pilot

W przypadku tego rodzaju transportu, przewoźnik jest zobligowany do uzyskania odpowiednich zezwoleń na przejazd samochodem ponadnormatywnym. Dotyczy to każdorazowego przejazdu na wyznaczonej trasie. Trasa ta musi być dostosowana do przejazdu samochodu łącznie z ładunkiem o danych parametrach.

Zezwolenie na transport ponadnormatywny można uzyskać jedynie po złożeniu odpowiedniego wniosku, który musi zawierać pełną dokumentację i ekspertyzę mostową. Czasem będzie potrzebny pilot transportu, tak zwana eskorta.

Kiedy więc występuje obowiązek pilotowania pojazdu ponadnormatywnego? Dzieje się tak, gdy przekroczony jest co najmniej jeden z wymiarów:
– długość to 23 metry
– szerokość to 3,2 metra
– wysokość to 4,5 metra
– waga to 60 ton.

Plan transportu ponadgabarytowego

Oczywiście bez zaplanowania i przygotowania takiego transportu nie ma mowy o realizacji zadania. To do firmy spedycyjnej należy obowiązek zaplanowania przewozu i dostawy ładunku. Jednocześnie firma powinna wziąć pod uwagę kilka czynników.

Firma spedycyjna musi przede wszystkim określić trasę przewozu, a także określić czas przejazdu i prędkość jego przemieszczania się z danym ładunkiem. Ponadto powinna dostosować pojazd oraz odpowiednią naczepę. Zdecydowanie należy pamiętać o organizacji zezwoleń oraz o ubezpieczeniu.

Jeśli chodzi o transport intermodalny, to w planie trzeba uwzględnić również bezpieczne przeładowanie towaru na innego rodzaju środek transportu.

Etapy transportu ponadgabarytowego – spedycja drogowa i morska

Pierwszym etapem transportu ponadgabarytowego jest produkcja. Następnie dochodzi do fazy planowania i bardzo ważnego budżetowania transportu. Kolejne etapy to zamówienie i przygotowanie transportu. W końcowym etapie dochodzi do samego załadunku oraz bardzo dokładne zabezpieczenie całego ładunku.

W przypadku spedycji morskiej ważnym etapem jest dowóz do wyznaczonego portu, załadunek na statek i dostawa do docelowego nabrzeża.

Udostępnij